Forsvarerne av homofilt samliv mener at de har like mye rett som hetrofile for å leve ut sin seksualitet. De mener også at bibelen viser til en moral som ikke er gyldig i dag. Et viktig moment i kristendommen er hvordan samfunnet er ordnet, og et spørsmål i kristen samfunnsetikk er om man har plikt til å være lydige mot  Det er galt å leve i et homofilt, seksuelt samliv. Kirken kan ikke be om velsignelse over et homofilt samliv når dette så entydig avvises i Skriften, sier prest Kåre Skråmestø. Foto: Are Vogt Moum 12.09.2015 10:00. Homofili er tradisjonelt sett på som synd innenfor kristendommen. Så også i Den norske kirke. Men dette har 2. jan 2008 Monsens militante ordvalg til tross: lovforslaget er verken et angrep på kristendommen eller ekteskapet. Familefiendtlig De som i sin tid kjempet Kjernen i Monsens argumentasjon er ikke det positive med ekteskapet, men det negative – og syndige – ved homofilt samliv. Hvor etisk høyverdig er egentlig  dating sites vancouver island bc 3. jun 2005 det stadig noen som tenker på. Spørsmålet om homofilt samliv eller trofast samliv mellom homofile kan være det beste av de . kristendommen. Men jeg har et sterkt forhold til kirken som kulturbærer og historisk bærebjelke. Det er også et sted vi trenger for reflesjon og etter- tanke. Nes er et utrolig pent Fra si din menig i lokalavisa Til grunnfjellet i KRF Takk for kampen for den rette tro og at homofilt samliv ikke er forenelig med Bibelen og kristendommen! gjengifte, samboerskap, enslig stand, homoseksuelt samliv og .. samliv. Likevel kan ikke dette danne grunnlaget for den kristne etikk. Den kristne etikk vil relatere seg til Bibelen og den kirke- lige fortolkningshistorie på en slik måte som beskrevet ovenfor. Målet for . Bibelen og kristendommen er ofte blitt tatt til inntekt for.2. okt 2007 Boken er ingen tradisjonell (og kjedelig) dogmatikk, men den er utformet som en samtale mellom Peter, som representerer kristendommen, og en «dannet hedning». .. ”Jeg kommer til å fortsette med arbeidet for aksept av homofilt samliv, også innenfor kirken,” sier Aasmund Vik, (60), til Vårt Land.

23. mar 2015 Baserer Audunson denne karakteristikken på Selbekks israelvennlighet og hans motstand mot kvinnelige prester og homofilt samliv? Audunson bør ta en titt på Audunson kaller «Kristendommen den tiende landeplage» «Øverlands velformulerte og siviliserende provokasjon fra 1930-tallet». Han drar inn  3. okt 2007 Takk for kampen for den rette tro: homofilt samliv er ikke forenlig med Bibelen og kristendommen!18. okt 2017 I annen halvdel av 1900-tallet har det i en rekke land vokst frem organisasjoner som kjemper for homofiles og lesbiskes rettigheter. Fra 1993 fikk Norge, som det annet land i verden (etter Danmark), en lovregulering av homofilt samliv (registrert partnerskap), og tilsvarende ordninger er senere innført i  c-date gratis 28. apr 2014 Jeg stiller meg imidlertid kritisk til Samlivsutvalgets utredning og konklusjon når det gjelder homofilt samliv. Det gjelder Kategorien “homofilt samliv” er naturligvis moderne som begrep. . Overgangen til kristendommen førte åpenbart til en markert endring i livsstil på mange livsområder. (3) Det er viktig å 29. mar 2013 På slutten av skjærtorsdagens messe bæres hostiene (de innviede nattverdsbrødene) til en liten Getsemane-hage i kirken. Etter messen er det tilbedelse i kirken helt til midnatt. Katolske kristne tror at det skjer en forvandling av nattverdsbrødene under eukaristien (nattverdshandlingen). Vi tror at Jesus ikke  8. des 2013 Prins Charles: Kristendommen er truet av Islam. Dagbladet/NTB: Prins Charles er bekymret over utviklingen i Midtøsten. Bispemøtet har foretatt en læremessig avklaring som innebærer at kirken anerkjenner homofilt samliv. Den naturlige slutning av det er å åpne for at likekjønnede par kan vies i kirken, Samlivsutvalget behandler samliv og det sjette bud ganske generelt. Klassisk kristen etikk om samliv kan oppsummeres i en setning: «Det seksuelle samliv hører til i det livslange ekteskapet mellom mann og kvinne». Ut i fra en slik forståelse er både samboerskap, sex før ekteskapet, utroskap, homofilt samliv og skilsmisse i 

Ekteskapslover gjennom tidene - Samfunnsfag - NDLA

Jeg kunne ikke stå inne for kirkens syn på homofilt samliv. Det var dråpen som fikk begeret til å renne over. Jeg har et par venner som er homofile, og jeg tror de er like kristne som jeg. Kirken lever med to syn i kvinneprestspørsmålet. Den må vel kunne leve med to syn på homofili også? undrer hun. Etter at hun fant tilbake til Frelsesarmeen må akseptere homofilt samliv, skriver soldat i Frelsesarmeen i NRK Ytring. Under kommer «fritenkere» med sine små prekner. En fritenker preker: «Ingen ting er mer blasfemisk mot naturlighet enn religioner og trossamfunn. Ingen bevegelser kan være mer trakkasserende, kuende og maktovergripende enn  Kjære kappelan Møgster og biskop Bondevik! Takk for kampen for den rette tro og at homofilt samliv ikke er forenelig med Bibelen og kristendommen! Det står jo klart i 3. Mosebok 18/22 at homoseksualitet er en vederstyggelighetså det er jo ikke noe å snakke om! Men nå trenger jeg noen råd om hvordan Dagen møter Ingvar Torsvik på. Baker Brun på Bergen Storsenter. Etter å ha forsikret seg om at det ikke skjuler seg sylteagurk i staffa- sjen på karbonadesmørbrødet han har foran seg, er han klar for lunsj og bli kjent-samtalen som vi har bedt om på vegne av våre lesere. Han har noe kunstnerisk ved seg, Ingvar Torsvik. samboer ndure mig vedtak i saken der det ble sagt at. Presteforeningen skal være fagforen- ing for alle medlemmer uavhengig av seksuell identitet og syn på homofilt samliv. Samtidig skal Presteforeningen omkring homofile og homofiles prestetjeneste. Kvinne- og .. kristendommen, som middelalderens visjonære mystikere og 27. apr 2015 De ortodokse aksepterer ikke homofilt samliv. Den ortodokse Jødisk historie er over 3000år gammel og er den eldste av religionene Kristendommen og Islam som har sitt utspring i Midtøsten. De som levde i Jødedommen er en monoteistisk religion, i likhet med kristendommen og islam. I flere hundre år  jenter lyrics 11. jun 2008 (Peshawar/North West Frontier Province/Pakistan) I dag tidlig, lokal tid her i Pakistan, mens norske redaktører flest lå og putret og sov trygt hjemme i Norge, ble jeg angrepet av en skokk sinte talibanere. Nyheten om at norske aviser nok en gang har publisert en Muhammed-karikatur nådde Peshawar i går 

22. sep 2015 homofilt samliv. Om abort. Det store flertallet er også like uenig med ham i disse sakene. Grunnen til endringen er at Vebjørn Selbekk har deltatt i et stort antall debatter siden 2005. Han har møtt tusenvis av Den handlet dessuten om at islam ikke har krav på noe sterkere vern enn kristendommen har, eller 17. aug 2016 Ingen andre steder vokser kristendommen raskere enn i Afrika. Likevel er korrupsjon et stadig større problem på kontinentet. Tekst: William Fuglset Foto: Wikimedia Commons. – Det er et tankekors at over 80 prosent av oss kenyanere er kristne. Likevel er Kenya et av verdens mest korrupte land, sier pastor  Jeg forstår at mennesker er i mot homofilt samliv og når det får konsekvens for deres egne liv, er det greit. Jeg kan ikke fortelle andre mennesker hva som er best for dem, hvordan de skal leve sine liv. For mange er det en utfordring å møte sin livs kjærlighet. Ufrivillige enslige blir stadig minnet om sin situasjon og det er både 11. feb 2013 Liv, samliv, ekteskap. 14. 2.1 Liv er samliv. 14. 2.2 Samliv, biologi og reproduksjon. 15. 2.3 Ekteskapet som institusjon. 17. 2.4 Ungdom og seksualitet. 19. 2.5 Rettslig ordning i Jesu forkynnelse. 54. 5.5.4 Homoseksualitet og homofilt samliv som et brudd med kristendommens og de fleste andre religion-. datec norge jakarta 12. mai 2013 Tvert imot ønsker jeg å være tydelig på at homofilt samliv er synd fordi jeg ikke vil at noen skal gå fortapt. Den 19 år gamle teologistudenten opplever Begrunnelsen er at mens hijab er påbudt i islam, sier kristendommen ingenting om at man må bære kors. I over seks år har flyvertinnen Nadia Eweida Dette er uttrykk for den historiske rolle kristendommen har hatt i samfunnet, den rollen kirken fortsatt har i kraft av sin oppslutning og tilstedeværelse i alle Kirkemøtet erkjenner at spørsmålet om homofilt samliv og vigsel av likekjønnede par er en sak som Den norske kirke etter lange samtaler og flere utredninger ikke har  venner synonym På slutten av forrige århundre har vi derimot sett et åndelig forfall både hos enkeltpersoner og i kirkesamfunn over hele verden der samboerskap, homofilt samliv og selvfølgelig skilsmisse og gjengifte er blitt mer og mer akseptert. Utviklingen i verden går stadig videre i utukt og synd. Det viser seg at de religiøse ikke klarer å 

15. jan 2010 Årsakene til barnløshet kan være mange, enten det dreier seg om ulike former for infertilitet, homofilt samliv, eller det at man mangler en partner. Infertilitet kan defineres som en persons manglende mulighet til å bidra til befruktning. Partnerne i et homofilt forhold kan altså godt være infertile, men det er ikke 2. des 2012 I 1953 inntreffer den saken som mer enn noe annet skulle bli skjebnesvangert for kristendommens plass i det norske samfunn – den såkalte helvetesdebatten. Professor Ole Hallesby .. Homofilt samliv og tilsetting av homofile samboere i vigslete stillinger er siden blitt det politisk korrekte også i kirken. Som person er han like lys som krimlitteraturen er mørk. Like rolig som en Ferrari er temperamentsfull. Og kunne han reist tilbake i tid én gang for å få vite noe definitivt fra bibelhistorien, ville ateisten Tom Egeland valgt å få møte Jesus. – Jeg er grenseløst fascinert av religion og troens vesen selv om jeg ikke selv har noen Kristendommen spriket i alle retninger før dissefelles kirkemøtene, og for å kunne standardisere måtte ting fjernes og tolkninger måtte endres og standardiseres. Mange hellige skrifter som ikke fikk være med i bibelen ligger fortsatt lagret i vatikanet. Slik ble bibelen og kristendommen endret til en felles plattform. Siden har  t karianne solbrækker 8. jun 2012 Det er lang tid fra 1999 til 2012 (og 2015 som preses forespeiler oss). Og det faktum at det finnes et “utvalg” som skal “utrede premisser for en kirkelig samlivsetisk tenkning og veiledning” nå har brukt 2,5 år på å ytteligere trenere saken, er for meg uforståelig. For hvis Dnk aksepterte homofilt samliv allerede Ved at staten gjennom lovgivning anerkjenner at homofilt og heterofilt samliv er like verdifullt og basert på de samme verdiene, tror flertallet dette vil redusere stigmatiseringen og derigjennom gjøre prosessen Ekteskapet som et forhold mellom mann og kvinne er grunnleggende i både kristendommen og andre religioner. norske jenter forum Dens oppfatning er at jødedommen er en ikke-eksisterende religion, dvs. tilbakelagt eller forstått som en trapp opp mot den fullverdige kristendommen: «den nye pakt». Vi har vel ennå .. Har den hyperaktive, katolsk-troende Njål Kristiansen på Verdidebatt noen gang polemisert mot pavens syn på homofilt samliv? Nei, det 

En kommentar til “Grill en kristen” – Ungdomsarbeid.no

20. mar 2013 Skal vi då konkludere med at det ikkje fanst relasjonar i antikken som tilsvarar heterofile samliv? Spørsmålet må ikkje takast ned på omgrepsnivå. Spørsmålet må vere om det fanst noko på Pauli tid som sakleg tilsvarar det vi meiner når vi brukr omgrepet 'homofil' eller når vi snakkar om eit homofilt par som Fokuset er på samfunnskunnskap i en norsk lærerutdanning, og det brukes konkret et eksempel fra undervisningstemaet familie, seksualitet og samliv. .. Karakterene de hadde forberedt til foreldremøtet, var blant annet en far med annen kulturell bakgrunn hvor seksualitet var et tabuområde, homofilt par med barn,  mandag 27. april 2015. Musikk. Jødisk musikk nå som jeg hører på det virker det ganske muntert og det er veldig gøy å høre på faktisk. Jeg hadde ikke forventet dette, men jeg vet heller ikke hav jeg hadde forventet. Hvis jeg skulle gjette hva det handlet om må det være om Gud og Israel for de to ordene hører jeg mye av.Vibeke Wangsmos eksemplar av "Prost Gotvins geometri" av Gert Nygårdshaug - Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener om denne boka, og fortell hva du mener selv! forsiden vg også lærer i kristendom ved ungdomsskolen og gymnaset forsvare homofilt samliv som rett livsførsel - som dessverre flere og . Anne Lise Dahle forteller om et spennende kurs. Foto: Boe Johannes Hermansen. Byggesteiner for et godt samliv. Kursholder: Familieterapeut og teolog Anne Dahl. Tid: 28.10. kl. 18.30 – 21.30.På den annen side så er ikke homofilt samliv anerkjent i kristendommen. Jeg synes logikken er en utfordring akkurat her. Hvorfor tror homofile på en gud som ikke anerkjenner deres samlivsform og i tillegg mener at de synder ved å leve som homofile? Anonymous poster hash: 1b807640. Det går ikke an  kontaktannonser dating linköping Kristendommen lærte at Bibelen åpenbarte Guds vilje. Der fant man også sann . I sin bok «Postmodernismens udfordring til kristendommens sandhet» (2005) har professor. Kurt Christensen ved . utgangspunkt i slagord som «størst av alt er kjærligheten» blir homofilt samliv ønsket velkommen av mange prester og 

I Islam har koranen status som Allahs ord i bokstavelig forstand, en kopi ab en himmelsk bok nedsendt til Muhammed via åpenbaringer. Åpenbaringen om via drøm eller noen viktige episoder, de ble videre fortalt av profeten til dem han stolte på og som kunne skrive. 7. I den norske kirke er det ulike syn på homofilt samliv.13. mai 2015 Når uttalte en biskop seg sist negativt til homofilt samliv i seg selv og kalte det for synd!? På samme måte har kirken alltid stått i et spenningsfylt forhold til kultur og samfunn, fra urkirken, til kristendommen ble statsreligion i Romerriket, og fram til reformasjonen, og de siste 500 år til vi i dag opplever at  23. okt 2015 (Vestøl n.a.) Eit fundamentalistisk bibelsyn seier nei til både utviklingslæra, kvinnelege prestar og homofilt samliv, medan eit ortodoks syn kan gå begge . Meir spesifikt kjem teksten kjem til å fokusere spesielt på kristendommen sitt forhold til salmane og korleis salmane ikkje berre vert brukt i liturgien men Den Evangelisk Lutherske Frikirke (til vanlig kalt Frikirken) er et norsk trossamfunn basert på protestantisk kristendom. (Protestantisk er en samlebetegnelse Frikirken er ikke imot homofile, men anser at det å leve i homofilt samliv eller leve ut sin homofile legning er imot Guds ord (Bibelen). Hva mener Frikirken om abort? finn en venn på nett online 9. nov 2013 Hei…. eg er ein elev på VGS, og har ein prosjekt om Jehovas Vitner, og eg har leitet mykje etter stoff men eg har ikkje funnet nokon, så eg tenkte å spørje deg: 1. Hvor retningen dvs Jehovas vitner ser på dødsstraff, homofilt samliv, likestilling og andre religionar???? og kva som skjer vist ein gjer det 9. nov 2006 Personlig så vil jeg si at det må da være helt greit at kirken nekter å vie homofile når Gud, han som er kristendommens far, har sagt at det ikke er lov å være homofil. Et slikt ekteskap vil jo i Guds øyne uansett være ugyldig, ikke sant? Derfor vil de homofile som er kristne og samtidig gifter seg i kirka, fortsatt  kristen doute date fordypningsoppgaver 1 Ta utgangspunkt i korset og presenter viktige kjennetegn ved kristendommen som religion. 8 Gjennomfør et gruppearbeid der dere fordeler ulike deler av kristendommens historie mellom dere i klassen og presenterer dem for hverandre. 10 I Den norske kirke er det ulike syn på homofilt samliv.

Publisert: 27.01.2011 kl 18:15 - Oppdatert: 27.01.2011 kl 19:21. Åpent homofile innvandrere trakasseres og utsettes for alvorlige trusler fra "sine egne". Nå har en av aktivistene bak organisasjonen Skeiv Verden har gått i dekning etter grove drapstrusler mot seg og familiemedlemmer.Det som forundrer meg er motstanden mot homofilt samliv og hvor viktig for enkelte kristne å fokusere på ( og motarbeide) denne synden, mens heterofilt samboerskap som også er synd i følge kristne, nærmest ikke blir omtalt. Mulig at det i følge kirka er synd, men i følge boka kristendommen bygger på så er det det ikke. 22. jun 2016 Homocaust, skape sympati for sodomittene, luciferiansk ENhet. Sympati for Djevelen. Samme modus operandi som jødene bruker i å skape skyldkompleks i befolkningen for å skape Luciferiansk ENhet for seg selv og sine agendaer. Alle som ikke er med, skal dø i konsentrasjonsleirer og eller bli mentalt 15. jan 2011 Denne kirka er ikke for de vellykka menneskene som oppfyller alle krava, men tvert imot for syndere som trenger nåde. Samtidig kaller Jesus oss til å leve et nytt liv etter hans vilje og hvis Bibelen sier at det å leve i et homofilt samliv er synd, så må det få konsekvenser. Det handler på en måte om å ta Jesus  utroskap menn og kvinner 28. jan 2005 Ifølge Rogalands Avis reagerer kretssekretær Terje Slettebø i Indremisjon sterkt på at Dagsland er positiv til homofilt samliv, og at han mener at flere religioner enn kristendommen kan føre til frelse. – De tingene han har markert seg på i det siste, går i motsatt retning av det vi står for i Indremisjonen.Kristendommen stuper på meningsmålinger og fortrenges mer og mer fra det offentlige rom. Er kristendommen i ferd med å forsvinne? i Misjonssambandet, levnet ingen tvil om sitt syn på homofilt samliv, da han talte til en samlet pastorgruppe under Adventistsamfunnets pastorretreat på Halvorsbøle den 22. april. norges største nav kontor Jeg har i det siste fått høre om flere eksempler på norske statsborgere som er blitt truet eller banket opp fordi de har forlatt islam til fordel for kristendom eller ateisme. Kristin Halvorsen, 07.04.2016. Gentester utfordrer oss. Bibelen bestemmer – også når det gjelder homofilt samliv. Men svarene våre vår blir forskjellige.

Men man kan ikke bruke Guds bud om å elske andre mennesker som unnskyldning for at det er greit å leve i homofilt samliv. Det er fordi den kjærligheten Gud snakker om, handler verken om den romantiske eller den erotiske, men kun den broderlige, altså «agape». Men nå har jeg levert budskapet, så da trenger vi ikke å «Ung tro» er blant annet å lære ungdommen om flest mulig sider av kristendommen, og temaene er svært varierte. .. jeg det er veldig spennende og aktuelt å se på hvordan kristendommen blir framstilt til denne generasjonen. Lykkes .. spørsmål som for eksempel omhandler homofilt samliv. Hva er så egentlig synd? Homoseksuell kjønnslig omgang har historisk blitt entydig fordømt av de fleste innen jødedommen, kristendommen og islam. I Bibelen finner man Imidlertid finnes det også teologer som ikke regner homofilt samliv som synd, og som argumenterer for at homofilt samliv lar seg forsvare med kristen tro og verdier. Også flere 9. des 2014 Ida Emilie, Julie, Ane Karene & Rebekka I Den norske kirke er det ulike syn på homofilt samliv. Forklar hvordan kristne kan konkludere ulikt i et etisk spørsmål som dette. Mennesker av samme kjønn er tiltrekket av hverandre. Lesbisk og Homo - skjellsord. Store etikse spørsmål. Etikk handler om det vi gjør er  kvinnegruppa ottar satte ned et samlivsutvalg som skulle arbeide med ulike samlivsspørsmål, bl.a. homofilt og lesbisk samliv. Oppgaven var å legge frem materiale, som etter drøfting i PMR, kunne sendes DNMs av Åpen Kirkegruppe, Erlend Torjussen, opplever ”det sterke hatforholdet til Kirken og kristendommen som ofte hersker i 8. feb 2013 Hafstad undrer seg likevel over hvordan spørsmål om homofili fortsatt diskuteres. - Jeg synes det er rart at det fortsatt finnes en så innett motstand mot homofilt samliv blant mange i kirken. Han mener kirken må godta at ekteskapet, som det meste annet i samfunnet, er en institusjon i kontinuerlig endring. chat med jenter youtube kristendom». Så en katolikk til: religionshistorikeren professor Per Kværne konverterte til Den katolske kirken for få år siden. Hans spesialområde er Tibets .. på homofilt samliv. Av nemndas 20 medlemmer er. 10 for og 10 mot. Biskop Laila Riksaasen Dahl som endret synspunkt underveis uttaler til. Aftenposten 21.01.06:.

25. feb 2015 Artikkel: Last ned et utdrag fra boken "Mine homofile venner" av Espen Ottosen. Last ned PDF med kap. 9: «Taler Bibelen klart om homofilt samliv?» Bibelen-om-homofilt-samliv Vil på det sterkeste anbefale alle å lese dette utdraget fra Espen Ottosens bok. Dette kapittelet klargjør mye i homofilidebatten.Espen Ottosen utgir i dag boken "Mine homofile venner" der syv personer med homofil legning står frem og mener at homofilt samliv er i strid 16-17 Faglig innspill: Folkekirke, demokrati og samliv. < 18-19 Bildeserie: Mangfoldet i kirken. < 20-21 Faglig inn for aksept av homofilt partnerskap. Under seremonier som skjer innenfor rammen av en guds .. ikke på vegne av kirken eller kristendommen. Han er bare seg selv. Han har ingen bibelvers å trøste med, men.Det er ikke opp til kirken å bestemme hvordan homofilt samliv skal være utenfor sitt religiøse samfunn. Men, at homofile ikke skal få lov til å få gifte seg i kirken, det kan faktisk kirken bestemme. I kristendommen er det lovfestet at homofili ikke godtas. Så å vie homofile i en kristen kirke, det passer seg ikke, og ingen kan kreve  møte jenter på nett nyt Dette spiller selvsagt en rolle for hvordan vi kan bruke det bibelske materialet om ekteskapet i dag, og må spille en rolle for hvordan kirken skal vurdere homoseksualiteten. Hvis kjærligheten og gjensidigheten er utgangspunktet for vår forkynnelse om samliv (slik det er det svært tydelig i Den norske kirkes vigselritual), så er Pettersen på bakgrunn av biskopens ståsted i spørsmålet om homofilt samliv. Forbundet er enige med Pettersen i at fullt nattverdsfelleskap skal forventes av alle som tjenestegjør i Den norske kirke, og er en nødvendighet for å opprettholde samtale og kontakt. Se begge resolusjonene i sin helhet på hjemmesidene  asger j's venner Kjære bibeltro medmennesker; takk for kampen for den rette tro og at homofilt samliv ikke er forenelig med Bibelen og kristendommen! Det står jo klart

Bønnetjenesten for Norge - Artikler - Fordømmende kristne - nå igjen

2 Den katolske kirke Den katolske kirke er det største kirkesamfunnet i verden. Man regner med at over en milliard mennesker er katolikker. Den katolske kirke er det største kristne kirkesamfunn i verden i dag. I overkant av halvparten av verdens over to milliarder kristne bekjenner seg til katolisismen. I Europa har den 29. apr 2009 Etter år 1030 ble kristendommen inkorporert i Norges lover. Kristendommen er grunnlaget for vår kultur, moral og sivilisasjon. Staten straffer økonomisk de som på kristent grunnlag tar avstand fra homofilt samliv, mens de islamske miljøer som ikke bare fornekter homofili, men i tillegg nekter å ta avstand  8. feb 2007 Tilslutt vil jeg legge med disse bibelsitaten som er blitt tolket på ett annet syn. Les og le. Takk for kampen for den rette tro og at homofilt samliv ikke er forenelig med Bibelen og kristendommen! Det står jo klart i 3. Mosebok 18/22 at homoseksualitet er en vederstyggelighet…så det er jo ikke noe å snakke om!Da kristendommen kom til Norge, reis- te man trekors eller tilhogde kors av stein, der det skulle holdes .. Opplæring i kristendom er ein føresetnad for dåp: Har man sovet i timen? Dåpsklubben «T. Populær fa. POPULÆR .. Også langt de fleste av de som har et liberalt syn på homofilt samliv stemte imot ekteskapsloven. facebook dating site Det finnes to motsatte teorier om forholdet mellom kristendommen og psykisk helse: at kristendommen henholdsvis svekker eller fremmer psykisk helse. Denne Ifølge biskop Rosemarie Köhn og psykolog Susanne Sønderbo viser debatten om homofilt samboende presteskap at gudstro kan føre til giftig hat, selvforakt og Men hvorfor er feks skilsmisse ganske allment godtatt men ikke homofilt samliv, når de i følge 3 Mosebok er like ille? Det som er spesielt med kristendommen, som skiller den fra de andre abrahamitiske religionene, er innføringen av det nye testamentet, som på mange måter "nuller ut" det gamle. blackberry oslo date de sortie medan altså homofilt samliv blir fordømt over all anna utukt. Stadigvekk. Utan at man altså forheld seg til Jesu to største bod, som då altså ikkje berre kjem i tillegg til dei ti opprinnelege boda, men står over dei. Elles står det vel ikkje konkret i Bibelen kva som skal vere vilkår for ekteskap som sådan - korriger meg gjerne her 

6. jan 2007 De er i kristne sammenhenger der de så tydelig får høre at homofilt samliv er synd, og at dette er godt teologisk fundert, og de klarer ikke helt å se at . Men å snakke om kjærlighet og fordømmelse i ett, det har jeg heller ikke noe til overs for, men jeg opplever ikke det som noe som hører kristendommen til.helg om kristendommen og et sted å møte nye venner og oppleve et godt miljø. Lars Erik Austad, også .. homofilt samliv. Kirkemøtet vil i april 2016 slå fast at i vår kirke er det flere syn på homofilt samliv. Det blir også viktig i tiden frem- over å sikre en forutsigbar økonomi for Den norske kirke. Du begynner etter hvert å bli. Takk for kampen for den rette tro og at homofilt samliv ikke er forenelig med Bibelen og kristendommen! Det står jo klart i 3. Mosebok 18/22 at homoseksualitet er en vederstyggelighetså det er jo ikke noe å snakke om! Men nå trenger jeg noen råd om hvordan jeg skal leve etter Guds bud: 1. Hver gang jeg brenner en okse 27. aug 2010 Jo, da, det er noen fellestrekk mellom KrF og en islamist som ur-Rehman, som et negativt syn på homofilt samliv og den kjønnsnøytrale ekteskapsloven, og motstand Vil noen våge å parallellføre en slik ideologi med toneangivende kirkesamfunn i vesten eller dagens klassiske tolkning av kristendommen? gratis hjemmeside plads 16. mai 2015 vil toppe seg hvis DNK godtar en liturgi for å velsigne homofilt samliv. Da har kirken, som besitter Guds evangelium, bestemt seg for å velsigne det Gud hater. Gud vil da ikke bli en som frelser oss fra synd, men en som godtar oss som syndere. Dette er umulig hvis vi skal ha en hellig gud i kristendommen, 24. mar 2015 Han er imot kvinnelige prester, mener det å leve i homofilt samliv er en synd, og er mot abort selv etter voldtekt. I en periode beskrev han seg selv som en stolt mørkemann. – Jeg er ikke så redd for mørkemannsstempelet, det har jeg fått for mange år siden. Lenge var Benjamin sikker på at Gud hadde gitt  norsk litteraturhistorie Så ser vi her at Kristendommen er en smålig, stakkarslig, ussel sak som styres av homofobe menn som klarer å skvise igjennom sin egen smålige agenda på vegne av noe som 1984: Nordisk Råd vedtar et medlemsforslag om "gjennom lovgivning å fremme homofiles likestilling og beskyttelse mot forskjellsbehandling.

19. jun 2008 Jeg er en kristen, og forstår ikke at det er mulig å tolke bibelen på noen annen måte en at homofilt samliv er mot guds vilje. ”På samme måte sluttet . "misjonærene som blir fengslet i utlandet bare har godt av det, og at kristendommen burde fjernes fra det offentlige rom, særlig i skoleverket." sier Reither.Noen kristne snakker om den opprinelige kristendom, det var slik som Jesus levde når han gikk her på jorden og forkynte Guds ord og helbredet mennesker. . og I felleskap, men I og med at de går imot Guds ord så mener vi at de som lever I homofilt samliv ikke får være med som ledere eller ha tillitsverv I menigheten. thumb|400px|Kart over lovgiving for homoseksuelt samliv i forskjellige deler av verden. Homofilt samliv mellom menn var straffbart i heteroseksuelle parforhold og får barn. I Norge går det ikke an Homoseksuell kjønnslig omgang har historisk blitt entydig fordømt av de fleste religiøse samfunn, inkludert kristendommen.28. nov 2011 Jeg får desverre ikke snakke så mye om mellommenskelige relasjoner knyttet til familie og venner, eller samliv, men jeg håper vi kan snakke om dette i . De tolker bibelen som at den er for homofili, mens de fleste prester og strekt troende innefor kristendommen er i mot homofili og homofilt ekteskap. test match xv de france 2014 Det pussige er at AP og sosialistene har vært svært kritiske til Kristendommen og religion knyttet opp mot skole og barneg/hager, så forsvarer de samme sosialdemokratene muslimene ig Islam sin inntreden i Man kan kysse farvel likestilling, ytringsfrihet, demokrati, muligheter for homofilt samliv osv osv.4. jun 2009 Det er veldig drøyt at det går utover de som støtter meg, forteller Dan-Elias Brevig. fortell om deg selv dating sites 18. mar 2010 Få av bøkene mine har kristendom som hovedtema. Å hevde at homofilt samliv ikke er naturlig, at abort er drap og at Israel har rett til å forsvare sine innbyggere, er synspunkter som nå blir kalt ekstreme, og dermed skal også den kristen-konservative, ifølge den kvasi-tolerante, holde sine meninger unna 

Evangelisten Stig på dødsleiet. - Side 6 - Reptilfreaks.no

Du forstår at du der sier at vi burde vri om nakken på deg i de som deler dine meninger om homofilt samliv? Dere gjør samme jobben med å skape problemer, om ikke mer.DAGENS ORD. Dan 9:18-19. Min Gud, vend ditt øre hit og hør! Åpne dine øyne og se våre ruiner og staden som er nevnt ved ditt navn! Ikke våre egne rettferdige gjerninger legger vi til grunn for våre ydmyke bønner som vi bærer fram for ditt åsyn, men din store barmhjertighet. Herre, hør! Herre, tilgi! Herre, gi akt og  Den viser at kirken er delt i synet på homofilt samliv, med 10 medlemmer som aksepterer dette og 10 som har et restriktivt syn. Det viktige er likevel måten det argumenteres på: Har det . Hva så med nestekjærlighetsbudet, som er det aller viktigste i kristendommen? All kristen etikk prøves på det. Den restriktive parten antar Det er ingen mening i at skattepenger skal brukes til å lønne prester og biskoper som er kristendommens vil . Derimot kommer det nokså klart frem at Inger Helene Venås ikke er villig til å si at de som forsvarer homofilt samliv går mot Bibelen og at de som fordømmer homofilt samliv er i harmoni med Bibelen. sang om vanskelig kjærlighet Vår pris 239,-. I denne boka forteller syv personer om sitt liv og sine homofile følelser. Alle fastholder at homofilt samliv er i strid med Guds vilje - og lever deretter.11. feb 2013 Homofilt og heterofilt samliv er ulike og bør vurderes og behandles ulikt. Uansett utfall av denne prosessen er det min mening at spørsmålet om homofilt samliv ikke bør tillegges kirkesplittende karakter. .. Kristendommen og kirken er tross alt ikke en tradisjon, selv om det er det den er blitt for mange. russiske skiskyttere damer 9. aug 2016 Bispemøtet ville imidlertid ikke definere homofilt samliv som et punkt som kirkens tro står eller faller med. Det berører sentrale ledd i kirkens lære som blant annet Skriftforståelsen, skapertro og menneskesyn. «- men synet på homofilt samliv er ikke i seg selv av en slik natur at det behøver å true enheten i 

Religiøs motstand. Homoseksuell, kjønnslig omgang har opp gjennom historien blitt fordømt av de fleste innen jødedommen, kristendommen og islam. I Bibelen finner man en rekke omtaler av homoseksuell atferd, de fleste negative. Imidlertid finnes det også teologer som ikke er villige til å regne homofilt samliv som synd, 26. nov 2016 Homofile som lever i trofaste partnerskap drevet av kjærlighet, bør oppfattes som et rosverdig livsmønster. 17. mar 2008 Dermed avviser de andre heterofile samlivsformer samt homofilt samliv. i jødedommen er det dessuten en plikt for mannen å forplante s sæd skal bare brukes til forplantning, noe som generelt utelukker både onani og prevensjon for menn. Jødene har altså det strengeste seksualsynet. 6.15. apr 2016 Prost Kolbjørn Gunnarson i Arendal vil vie like- kjønnede og tror det skal gå greit å administrere en kirke i dyp splittelse etter Kirkemøtets vedtak mandag. tips dating untuk perempuan 14. apr 2014 Når Kristendommen oppsto eksisterte den side om side med andre kulturer, blant annet gresk og romersk kultur som dyrket både fruktbarhet og erotikken. Både menn og kvinner hadde et frodig Om kirkens endrede syn i teologiske spørsmål, har dette relevans for spørsmålet om homofilt samliv?De homofiles organisasjoner kom hurtig på banen, og siden de er klassifisert som et beskyttet mindretall, på samme måte som jødene, har de benyttet anti-hat I prinsipp kunne for eksempel en person, som i sin bokhylle hadde en bibel hvor tekstene om homofilt samliv ikke er fjernet eller sladdet, kunne anmeldes og  toppløs i farmen 20. aug 2006 Det var trist og tungt å ta farvel med kristendommen etter å ha prøvd så hardt. Jeg tror fortsatt på Gud, eller, for å si det på en annen måte, jeg tror på Det Gode både i menneskene og utenfor menneskene. Jeg anbefaler alle å lese Bibelen, og jeg mener at det står mye fornuftig der. Jeg har dessuten stor 

31. aug 2008 Med andre ord kan man ikke forsvare homofilt samliv, sex før ekteskapet og nordmenns økonomiske overflod og samtidig kalle seg kristen. Mener nå Det betyr også at du egentlig tillegger kristendommen en høyere moralsk standard enn Bibelen faktisk representerer, og det fortjener den ikke Gunnar 31. jan 2017 Nei, de har alt med kristendommen å gjøre, og de vil føre deg tilbake fra ditt frafall, så Herren kan lege deg, opprette deg, så du igjen kan tjene den . Nå igår, så skjedde det noe profetisk, ved at DNK (Den Norske Kirken), henga seg til Sodomas og Gomorras synder, ved å akseptere homofilt samliv, og vil  18. aug 2016 Disse versene alene avviser all type homofilt samliv. John Boswell (en kjent autoritet som mener Bibelen støtter homofili) skriver i Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality erkjenner at versene i 3 Mosebok avviser homofilt samliv. Hva er da egentlig utfordringen? Det finnes flere argumenter som 20. okt 2008 Takk for kampen for den rette tro og at homofilt samliv ikke er forenelig med Bibelen og kristendommen! Det står jo klart i 3. Mosebok 18/22 at homoseksualitet er en vederstyggelighetså det er jo ikke noe å snakke om! Men nå trenger jeg noen råd om hvordan jeg skal leve etter Guds bud: 1. Hver gang jeg  looks match sukker 14. apr 2008 Ikke alle ekteskap er religiøse og ektekspasformen er nok mye eldre enn kristendommen, jødedommen og islam. Religionene eier ikke ekteskapet .. verdt enn homofilt samliv? Homofilt samliv blir kun likeverdig hvis man kan støtte seg på det heterofile, i stedet for å være stolt over egenarten ved homofili?27. jun 2007 Spørsmålet om homofilt samliv som synd, er selvsagt viktig for dem det konkret gjelder. Men målt i Å tale mot homofilt samliv, blir nok lett oppfattet som et angrep på homofile mennesker. Men jeg er i Mange mener at "menighetene" i Johannes åpenbaring representerer tidsepoker for kristendommen. linio Taler Bibelen klart om homofilt samliv? Hovedsaken i denne boken er konkrete menneskers historie – men- nesker jeg på ulike måter er blitt kjent med de siste årene. De har ulike fortellinger om hvordan de har møtt homofile følelser, og hvordan de lever med den overbevisningen at homofilt samliv eri strid med Guds vilje.

20. sep 2013 Samlivstutvalg Jeg stiller meg kritisk til Samlivsutvalgets utredning og konklusjon når det gjelder homofilt samliv. I dette foredraget vil jeg ta opp til kritisk drøfting flere av påstandene i utvalgets utredning. Det gjelder bl.a: . Dette skjedde altså etter at kristendommen var blitt en tillatt religion i Romerriket.Endelig – og ikke minst – kan kirker i Sør utfordre en liberal kristendom i Nord til å holde fast i kirkens tradisjonelle overbevisninger, herunder også synet på og praksis omkring homofilt samliv: Frankly and respectfully, allow me to say this in all honesty to some of my Christian friends from the North – I am confused! Either we  29. jul 2015 å være slik som historien forteller han var, sier artisten om sin eget forhold til religionen. – Man skal ikke dømme andre, jeg mener det ikke er en god side av kristendommen. På direkte spørsmål i tirsdagens avis kunne rektor Tullaun ikke svare på om det vil være oppsigelsesgrunn å leve i homofilt samliv.30. sep 2015 I år har stridsspørsmålet vært om kirken skal anerkjenne homofilt samliv som et fullverdig ekteskap. et slikt samliv. Andre hevder at homofiles rett til å gifte seg i kirken på lik linje med heterofile er et spørsmål om menneskeverd – og menneskeverdet er unektelig grunnleggende i kristendommen. Debatten  utro umberto Bibelen og fra praksis i Den norske kirke, og mangfoldet innenfor kristendommen er utelatt. Utelatelsen gjelder både mangfoldet blant kristne i Norge og ellers i verden. I kapittelet ”Kristen etikk”, under avsnittet ”Felleskapsetiske ordninger” kirkesamfunnssyn på homofili belyst: ”De som forsvarer homofilt samliv, mener at.Gir Bibelen klare svar på spørsmål om homoseksualitet og homofilt samliv? Nei, mener Halvor Moxnes, professor i teologi ved Universitetet i Oslo. "Vår forestillingsverden er radikalt forskjellig fra konteksten omkring forskriftene i Det gamle testamente, og et forpliktende, stabilt samliv er moralsk sett noe ganske annet enn  free dating app no credit card 24. jan 2007 Kristendommen har en lære om at bare den som bekjenner seg til troen på Jesus som Herre og Gud blir frelst. Men dette kan bare Gud . Like så lite som man velsigner menneskehandel, løgn og sjalusi (som er listet opp sammen med homofilt samliv), kan en velsigne homofilt samliv. Her må man vurdere